วิชาโครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้(ง32297)

Posted: กุมภาพันธ์ 11, 2011 in Uncategorized


ชื่อโครงงาน:ปุ๋ยชีวภาพ
ผู้จัดทำ:น.ส.ฤทัยพร จันดา
ผู้สอน อ.คเชนทร์ กองพิลา
คำถาม

1. ต้องให้เหตุผลที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อโครงงานที่เลือก(ทำไมต้องเลือกหัวข้อโครงงานนี้)

2. ต้องกำหนดคำถาม โดยคำถามต้องเป็นข้อสงสัยที่มาจากหัวข้อโครงงาน (ทำไม อย่างไร อะไร)

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s