ข้อดีข้อเสียของการทำปุ๋ยเคมี

ปุ๋ยเคมีทำให้ดินเสีย ปุ๋ยเคมีเป็นพิษ ซึ่งเป็นความเข้าใจผิด ปุ๋ยเคมีไม่ได้ทำให้ดินเสีย เพียงแต่เมื่อใช้ไปนานๆ โดยไม่ใช้ปุ๋ยอินทรีย์เลย ดินจะแน่นมากจนพืชแทงรากไม่ไหว พืชจึงไม่โต เข้าใจไปว่าดินเสีย และปุ๋ยเคมีไม่ใช่สารเคมีจึงไม่เป็นพิษ
ในท้องตลาดมักมีคำหนึ่งเรียกกันติดปาก คือปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ จริงๆ แล้วมันคือปุ๋ยอินทรีย์ แต่เพราะคำว่าชีวภาพทำให้ดูดี คนนิยมใช้ จึงเอาคำว่าชีวภาพไปต่อท้ายคำว่าปุ๋ยอินทรีย์ ซึ่งใช้คำนี้ไม่ได้ ผิดหลักเกณฑ์ของกรมวิชาการเกษตร ผู้ผลิตและผู้จำหน่ายมีโทษ (ปุ๋ยชีวภาพแท้ต้องมีข้อความรับรองว่ามีจุลินทรีย์ชื่ออะไรบ้าง ปริมาณเท่าไร)
ข้อเสียเปรียบของปุ๋ยเคมี
๑. ปุ๋ยเคมีไม่มีคุณสมบัติปรับปรุงสภาพทางฟิสิกส์ของดิน กล่าวคือไม่ทำให้ดินโปร่งร่วนซุยเหมือนปุ๋ยอินทรีย์
๒. ปุ๋ยไนโตรเจนในรูปแอมโมเนียม ถ้าใช้เป็นปริมาณมาก และติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน ๆ จะทำให้ดินเป็นกรดเพิ่มขึ้นจำเป็นต้องใช้ปูนช่วยแก้ความเป็นกรดของดิน
๓. ผู้ใช้ต้องมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องปุ๋ยเคมีพอสมควร มิฉะนั้นอาจมีผลเสียหายต่อพืชและต่อภาวะเศรษฐกิจของผู้ใช้ (ทำให้ขาดทุนได้

โฆษณา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s