คำนำ

เป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากในทางเกษตรแต่ก็ยังไม่ได้รับความสนใจหรือแพร่หลายเท่าที่ควร อาจจะเป็นเพราะสาเหตุหลายประการด้วยกัน เช่น เกษตรยังไม่ตระหนักถึงความสำคัญที่แท้จริงของปุ๋ยมีคุณค่าเพียงใดในช่วยปรับปรุงดินให้ดีขึ้น การผลิตปุ๋ยต้องเข้าใจในคุรประโยชน์ที่แท้จริง ของปุ๋ยและต้องมีความมุ่งหวังว่า โครงงานจะช่วยให้เกษตรและผู้สนใจได้รับความรู้ความเข้าใจสามารถทำและใช้ปุ๋ยได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพเพื่อประโยชน์ต่อการปรับปรุงและพัฒนาที่ดินของตนเอง

โฆษณา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s